Het water naast de hogeschool

Over

Thema

Bijeenkomst over GGz vanuit Werkplaats Sociaal Domein voor welzijnsorganisatie BuZz in Leiden

9 april 2021 - Op 25 maart hadden onze docenten Helga Oranje en Wiep Staal met drie studenten SW en een ervaringsdeskundige van Lumen, een bijeenkomst met de medewerkers van de nieuwe welzijnsorganisatie BuZz in Leiden.

Zij hadden bij de Werkplaats Sociaal Domein de vraag neergelegd hoe ze met de doelgroep GGz kunnen omgaan in hun wijken in Leiden. BuZz is er voor mensen van 0-100, voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Zij richten zich met name op het aanleren van vaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. 

Signaleren en herkenning van GGZ-problematiek 

Er was behoefte aan kennis t.a.v. het signaleren en herkenning van GGz-problematiek (trauma, verslaving, psychische stoornissen) en hoe aan te sluiten en te handelen als beroepskracht (of vrijwilliger). De door de medewerkers ingebrachte casuïstiek richtte zich op: begeleiden bij trauma, motivatie tot gedragsverandering, omgaan met begrenzen van de persoon en de eigen grenzen van de professional, mensen met een LVB, suïcidaal gedrag, mensen met een depressie en afstand en nabijheid bij het uitvoeren van hun welzijnswerk.

Adviezen uit de praktijk 

Er ontstond een mooi gesprek over het appèl dat de persoon met zijn gedrag op de medewerker doet, het stellen van grenzen door de professional, de nadruk op gelijkwaardigheid (serieus nemen) en het aanspreken van de persoon op gezond gedrag. De studenten, die stagelopen bij Aemosa, konden vanuit hun stage ervaring herstel ondersteunende adviezen geven.

Het was een geslaagde bijeenkomst. De professionals voelden zich door de kennisdeling meer gesterkt in hun handelen en willen nog veel meer leren o.a. over motiverende gespreksvoering en de-escalatie.