Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Jongeren met een LVB. Check altijd of je boodschap overkomt.

September 2019 - Ingrado magazine heeft een artikel gepubliceerd over jongeren met een LVB en schoolverzuim. Het artikel sluit aan bij de pilot 'Proeftuin LVB & schoolverzuim' waar het lectoraat samen met Regioplan aan gewerkt heeft.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) krijgen niet altijd de juiste ondersteuning om hun school goed te doorlopen. Dat kan verzuim tot gevolg hebben. Bovendien komen deze jongeren vaker in aanraking met het strafrecht. De pilot 'Proeftuin LVB & schoolverzuim' van Regioplan en het lectoraat LVB en risicovol gedrag laat zien dat voorlichting over LVB professionals helpt om beter om te gaan met deze groep. In het artikel ( pdf, 194 KB ) van Integrado worden een aantal uitkomsten van deze pilot beschreven.