Publicaties in het Mediacentrum

Publicatie archief

Bekijk alle het archiefoverzicht van publicaties van het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding.

2011

 • Gravesteijn, C., Diekstra, R. & Sklad, M. (2011). The effects of a Dutch school-based social and emotional learning program (SEL) on suicidality in adolescents. Presentatie tijdens the 6th World Conference on the Promotion of Mental Health and Prevention of Mental and Behavioral Disorders, Washinghon.
 • Gravesteijn, C., Diekstra, R. & Sklad, M. (2011). Vermindering suïcidaliteit door schoolgericht vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 32, 101-115.
 • Gravesteijn, C., Diekstra, R., Sklad, M.& Winter, de M. (2011). Effects of a Dutch social and emotional learning program on suicidality in adolescents. The International Journal of Mental Health Promotion 4, 4-16.
 • Gravesteijn, C. (2011). Signaleringsinstrument Sociale, Emotionele en Morele vaardigheden Basisonderwijs (in publicatie bij uitgeverij Edu’Actief).

2010

 • Gravesteijn, C. (2010). Programma’s voor Levensvaardigheden op school. Achtergronden, ontwikkeling en evaluatie van onderwijs in sociale en emotionele vaardigheden. Proefschrift Ipskamp Drukkers B.V.: Enschede.
 • Gravesteijn, C. (2010). Schoolgerichte levensvaardighedenprogramma’s voor kinderen en adolescenten. In Michèl Hogenes, Claudine Booijs, Carolien Gravesteijn en René Diekstra (Red.). De leerkracht als opvoeder (pp. 113-131). Sdu Uitgevers: Den Haag
 • Gravesteijn, C. (2010). Vaardigheden voor opvoeders. Het nut van ouwehoeren en structureren. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.126-129). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Hogenes, M., Booijs, C., Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (Red.) (2010).  De leerkracht als opvoeder. Sdu Uitgevers: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010). Straf.  Een beperkt opvoedingsmiddel. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.134-137). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.
 • Wubs, J., Gravesteijn, C. (2010).  Verwennen. Te veel cadeautjes, te veel complimentjes. In René Diekstra & Malou van Hintum (Red.). Opvoedingscanon (pp.130-133). Uitgeverij Bert Bakker: Den Haag.

2005

 • Gravesteijn, C. & René Diekstra (2005).    Effectief opvoeden. Pedagogiek in Praktijk, 24, 30-33.

2004

 • Gravesteijn, C. (2004).  The effects of a school-based skills for life program among adolescents on suicidal ideation and attempts. Paper gepresenteerd bij ‘the American Association of Suicidology≠. Seattle.
 • Gravesteijn, C., Diekstra, R., de Wilde, E.J., Koren, E. (2004).  Effecten van Levensvaardigheden. Een vaardigheidsprogramma voor adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 277-291.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2004).  Waardig en vaardig in het leven. Harcourt Book Publishers: Lisse.

2003

 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003).  Co-constructie van morele opvoeding in de klas. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.) Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.187-220). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.
 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (2003).  Levensvaardigheden. In René Diekstra, Max van den Berg & Jakop Rigter (Red.). Waardenvolle of waardenloze samenleving? (pp.151-174). Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn.

1997

 • Gravesteijn, C. & Diekstra, R. (1997).  Rapport 'Levensvaardigheden: een vak apart'. GGD Rotterdam e.o.