Studenten aan het werk in het Z-gebouw

Samenwerking

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt binnen de Werkplaats Sociaal Domein samen met de Haagse Hogeschool, gemeente Leiden en Den Haag en diverse instellingen op het terrein van welzijn en zorg in de regio Leiden-Den Haag.

Er is samenwerking met verschillende gemeenten uit de regio’s Holland Rijnland, Haaglanden en Duin- en Bollengebied. Daarbij is er samenwerking met burgers en (burger)initiatieven en wordt er samengewerkt met organisaties en kennisnetwerken.

Hieronder is een overzicht weergeven van de partijen die betrokken zijn bij het lectoraat.

Onderwijs en Onderzoek binnen de hogeschool

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt binnen de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden samen met de opleidingen:

 • Social Work (SPH en MWD)
 • Toegepaste Psychologie
 • Fysiotherapie
 • Vaktherapie (voorheen Kunstzinnige Therapie)
 • Verpleegkunde

Daarnaast is er nauwe kennisuitwisseling met het kenniscentrum Samen Redzaam en de andere lectoraten van de Haagse Hogeschool en Hogeschool Leiden. 

Medekartrekkers Werkplaats Sociaal Domein

 • Gemeente Leiden
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Katwijk

Andere betrokken gemeenten

 • Rijswijk
 • Hillegom
 • Noordwijk
 • Oegstgeest
 • Leiderdorp
 • Zoeterwoude
 • Voorschoten
 • Alphen aan den Rijn
 • Teylingen

Samenwerkingspartners

Burgerinitiatieven, o.a.