Lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen

Lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen

De thema’s duurzaamheid en circulariteit zijn actueler dan ooit. De tijdsgeest en mogelijkheden zijn er om een gebalanceerde wereld te creëren voor onszelf en toekomstige generaties. Bedrijven zijn zich meer bewust om hun ‘footprint’ op onze aarde te verminderen en bij te dragen aan een duurzame en circulaire samenleving, terwijl ook rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische belangen.

Het Lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen onderzoekt hoe bedrijven kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid in onze maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidsdoelstellingen, transitie naar een circulaire economie en sociale innovaties staan binnen het lectoraat centraal.

Met partners uit het werkveld, zoals mkb’ers, de gemeente en non-profit organisaties voeren wij toegepast onderzoek uit, dat bijdraagt om maatschappelijke problemen op te lossen. De focus wordt daarbij gelegd op de rol van bedrijfsstrategieën, marketing en businessmodellen van producten en diensten die bijdragen aan een mens- en milieubewuste maatschappij. 

English

The research group Sustainable & Circular Business studies how companies can contribute to more sustainability in our society. Transition to a circular economy, sustainability transitions and social innovations are central. Our aim is to set up practice-oriented research with companies, municipalities, NGOs and user-groups. Focus is on the role of business strategies, marketing and business models which enable the development and implementation of products and services that help reduce social and environmental problems.

Another aim of the research group is to further implement sustainability, circularity and social innovations into the business curriculum of University of Applied Sciences Leiden.

Julia Planko is professor of sustainable & circular business at University of Applied Sciences Leiden. She holds a PhD in Innovation Studies. Her research interest is how companies can contribute to more sustainability in our society. Hereby the focus is on the role of business strategies, marketing and business models which enable the development and implementation of products and services that help reduce social and environmental problems. She conducts practice-oriented research with companies, municipalities, NGOs and user-groups. She has worked on projects in the field of sustainable textiles, energy positive areas, reduction of plastic pollution and circular building materials.