Christiane Nieuwmeijer

Hogeschool Leiden

Haar lectoraat richt zich op het ontwikkelen van kennis en inzicht in de praktijk van het muziekonderwijs en op het bevorderen van de professionaliteit van (aankomende) leraren en lerarenteams in muziekonderwijs binnen zowel de Vroeg- en Voorschoolse Educatie, het Basis- en het Voortgezet Onderwijs.

Christiane Nieuwmeijer studeerde Schoolmuziek en Klassiek Zang aan de conservatoria van Alkmaar en Utrecht, waarna ze startte als muziekdocent op diverse basisscholen en muziekscholen. In de periode van 1991- 2020 werkte ze o.a. als docent Muziek aan Pabo Inholland en als hoofdvakdocent aan de opleiding Docent Muziek van het conservatorium Utrecht en de zij-instroomopleiding Docent Muziek van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Als leerplanontwikkelaar Kunst en Cultuur bij SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling) ontwikkelde ze o.a. de leerlijn Muziek t.b.v. het Leerplankader Kunstzinnige Oriƫntatie PO (2013).

Na haar studie Applied Music Education aan Roehampton University (London, UK), startte ze in 2015 met haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierin doet zij onderzoek naar het vrije muzikale spel van kleuters, in het bijzonder naar in hoeverre leerkrachten dit spel kunnen faciliteren en wat de effecten hiervan zijn op hun zelfvertrouwen voor het geven van muziekonderwijs.